Starptautiskais ražotāju un uzņēmēju kongress (Международный Конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) vai The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)) ir starptautiska nevalstiska sabiedriska organizācija. Izveidota 1992.gadā pēc Krievijas ražotāju un uzņēmēju/darba devēju savienības (Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (Employers), RSPP) iniciatīvas. МКПП/ ICIE mērķis ir attīstīt uzņēmēju sadarbību starptautiskā līmenī. ICIE apvieno 25 Eiropas un Āzijas valstu nacionālās ražotāju un uzņēmēju asociācijas. LDDK dalības МКПП/ ICIE uzdevums ir, balstoties uz biedru interesēm attīstīt uzņēmēju starptautiskās sadarbības iespējas.