ES un starptautiskā likumdošana

Lai nodrošinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu starptautiskā līmenī, LDDK aktīvi iesaistās starptautiskajās darba devēju interešu pārstāvošajās organizācijās atbilstoši Latvijas uzņēmumu interesēm. Šo uzdevumu īstenošanā LDDK sadarbojas ar Latvijas valsts pārvaldes sektoru un citu valstu darba devēju organizācijām, attīsta divpusējo un daudzpusējo sadarbību. LDDK pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses starptautiskā arēnā.

Kontaktinformācija

Inese Stepiņa
Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte