Notikums

Starptautiskās mācības par darba devēju un darba devēju organizāciju iesaisti sociālajā dialogā un ieguvumiem uzņēmējdarbībai

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Starptautiskās Darba organizācijas (International Labour organization, ILO) Starptautisko mācību centru (International Training Centre, ITC) Turīnā (Itālijā) (turpmāk tekstā – ITCILO centrs) ekspertiem organizē starptautiskās mācības par darba devēju un darba devēju organizāciju iesaisti sociālajā dialogā un ieguvumiem uzņēmējdarbībai (Social Dialogue: The Business Case for Employers and Employers’ Organizations), kas tiks īstenotas tiešsaistē angļu valodā no 2020.gada 14.septembra līdz 2.oktobrim.

Mācību kursu pēc LDDK pieprasījuma ir sagatavojuši ITCILO Darba devēju organizāciju atbalsta centra piesaistītie starptautiski atzīti speciālisti, un tā saturs ir īpaši pielāgots Latvijas situācijai un vajadzībām. Kursa beigās dalībniekiem tiks izsniegts starptautiski atzīts ILO sertifikāts par iegūtām zināšanām.

Sociālā dialoga pamatā ir process, kurā iesaistīti darba ņēmēju, darba devēju un arī valdību pārstāvji. Sociālais dialogs izpaužas dažādos veidos – darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvju sarunās par nodarbinātību, darba apstākļiem un nosacījumiem nozaru līmenī, sadarbība uzņēmuma līmenī, kā arī nacionālā līmeņa trīspusējais sociālais dialogs ar valdību. Vairums valstu ar spēcīgu sociālā dialoga kultūru ir vienas no produktīvākajām pasaulē.

LDDK un ITCILO centra organizēto mācību mērķis ir ar praktiskiem piemēriem skaidrot un veicināt  sociālā dialoga un koplīgumu pārrunu atpazīstamību Latvijā, kā arī darba devēju, darba devēju organizāciju un valsts pārvaldes izpratni par darba devēju organizāciju lomu uzņēmumu un nozaru attīstībā un iekļaujošā izaugsmē. Mācību ietvaros uz konkrētu piemēru pamata tiks apskatītas sociālā dialoga priekšrocības darba devējiem un to, kā dažādi sociālā dialoga procesi var sniegt atbildes uz darba devēju un darba devēju pārstāvošo organizāciju vajadzībām un bažām.

Ja Jums ir interese piedalīties starptautiskajās mācībās, lūdzu, rakstiet [email protected].

Starptautiskās mācības tiek īstenots  ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.

Datums un laiks
14. Septembris - 02. Oktobris, 2020

Kontakti

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Darba devēju konfederācija

Tālrunis:

67225162