Notikums

NEP konference par aktualitātēm profesionālajā un pieaugušo izglītībā

Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību šoreiz pievēršot profesionālās izglītības attīstībai un finansēšanai.

Pasākumā uzstāsies eksperti, NEP sekretariāta un valsts puses pārstāvji, sniedzot informāciju par šādām tēmām:

Profesionālās izglītības attīstība un tās finansēšana - likumdevēja vīzija par profesionālās izglītības attīstību, profesionālās izglītības aktualitātes un profesionālās izglītības finansēšanas modeļa attīstība, profesionālās izglītības finansēšanas modeļa attīstība sistēmiskai un efektīvai profesionālās izglītības attīstībai;
Aktuālie dati profesionālajā izglītībā un nodarbinātībā - darba tirgus tendences un prognozes;
Plānotais ES fondu atbalsts profesionālās un pieaugušo izglītības attīstībai - plānotie ES līdzekļi profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomā turpmākajiem gadiem;
Labās prakses piemēri - jūrnieku reģistra pieredze jūrnieku kompetences vērtēšanas organizēšanā, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešana – secinājumi par tā nozīmi nozares kvalificētu speciālistu sagatavošanai, nozares īstenotie sadarbības pasākumi un projekti izglītības nodrošināšanai ūdens sektorā u.c.

Konferences programma būs pieejama šeit. Reģistrēties dalībai konferencē iespējams šeit.

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms konferences tiks nosūtīta piekļuves saite Zoom e-pastā.
Konferences tiešraide būs pieejama Latvijas Darba devēju konfederācija YouTube kanālā.

Datums un laiks
30. Jūnijs, 2022
10:00-14:00