Notikums

LDDK biedriem: informatīvs pasākums tiešsaistē par priekšlikumu EP un Padomes direktīvas pārskatīšanai par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 9.februārī aicina uz informatīvu pasākumu tiešsaistē par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pārskatīšanai par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai.

Direktīvas projektā apkopotas un aktualizētas šobrīd spēkā esošo gaisa kvalitātes jomu direktīvu prasības[1]. VARAM ir uzsākusi darbu pie Latvijas nacionālās pozīcijas izstrādes par Direktīvas projektu un tiešsaistes sanāksmes laikā informēs par Direktīvas projektu un uzklausīs viedokļus.

Aicinām LLDK biedrus -  nozaru asociācijas un/vai uzņēmumus sniegt savu viedokli par priekšlikumiem/ grozījumiem ES direktīvā un iesūtīt tos  pēc iespējas ātrāk uz e-pastu: inese.stepina@lddk.lv

Tiešsaistes sanāksmes saite: pieejama šeit.

Informācija par direktīvas priekšlikumu: Eiropas Komisija 2022. gada 26. oktobrī publiskoja priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (turpmāk - Direktīvas projekts). Direktīvas projekts pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:542:FIN

Direktīvas projekta ietekmes novērtējums pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2022:545:FIN.

Direktīvas projekta vispārējie mērķi:

1)           samazināt sliktas gaisa kvalitātes radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Priekšlikums paredz stiprināt Eiropas Savienībā noteiktos gaisa kvalitātes standartus laika posmam līdz 2030. gadam, kā arīilgtermiņā līdz 2050. gadam, tos harmonizējot ar Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēm;

2)           uzlabot esošo gaisa kvalitātes pārvaldību, stiprinot un precizējot prasības attiecībā uz gaisa kvalitātes monitoringa un modelēšanas veikšanu, kā arī gaisa kvalitātes plānu izstrādi

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā.

 

Datums un laiks
09. Februāris, 2023
10:00-11:30