Notikums

Labas prakses balvas konkurss “Zelta ķivere”

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru regulāri organizē Eiropas Labas prakses balvu darba aizsardzības jomā. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, papildus Eiropas līmeņa konkursam Latvija rīko nacionālos labas prakses konkursus arī tajos gados, kad Eiropas līmeņa konkursi nenotiek.

2023. gadā Latvijas labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kas parāda, kā uzņēmumi /iestādes ir adaptējušies klimata pārmaiņu ietekmei uz darba apstākļiem un nodarbināto drošību un veselību darbā. 2023.gadā konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju.

Informācija par pieteikšanos un vērtēšanas procesu ŠEIT

Iesniegšana: aizpildīta veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2023. gada 4. septembrim (ieskaitot), plkst.24:00, sūtot uz e-pasta adresi – [email protected]. Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa mērķi ir:

  • identificēt labās prakses piemērus, kas parāda, kādus pasākumus darba devēji var veikt, lai darba vide un darba apstākļi sekmīgi tiktu adaptēti klimata pārmaiņām;
  • popularizēt tehnisku un organizatorisku pasākumu nozīmību pār individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības un pozitīvo ietekmi uz darbinieku veselību, drošību un labklājību.

 

 

Datums un laiks
04. Septembris, 2023
00:00-00:00