Latvijas – Ukrainas Lietišķās sadarbības padome

Latvijas – Ukrainas lietišķās sadarbības padome

Sadarbībā ar Ukrainu aktualizēti jautājumi par tiesisko aizsardzību starpvaldību līmenī (investīciju aizsardzība), dzelzceļa satiksmi tūrisma un biznesa kontaktu sekmēšanai. Sadarbībā ar Ukrainu vēl nav izmantotas visas attīstības un ekonomiskās izaugsmes iespējas gan preču, gan pakalpojumu eksporta un importa ziņā, gan investīciju ziņā. Ukrainai ir jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, padarot to investīcijām un uzņēmējdarbībai pievilcīgu. Latvijas bizness ir gatavs attīstīt sadarbības potenciālu tranzīta, ekoloģijas, jauno tehnoloģiju, mašīnbūves un energoefektivitātes jomā, lauksaimniecības modernizācijā un citās jomā.Vairāk informācijas par Latvijas-Ukrainas LSP meklējiet portālā biedriem.lddk.lv