Latvijas – Moldovas Lietišķās sadarbības padome

Latvijas-Moldovas LSP

Latvijas uzņēmēji ir aicināti iesaistīties Latvijas – Moldovas LSP. Sadarbības ietvaros LDDK un Moldovas Republikas Nacionālā darba devēju konfederācija (CNMP) vienojušās par regulāru informācijas un pieredzes apmaiņu sociālā dialoga veicināšanā abās valstīs, darba devēju interešu pārstāvēšanu attiecībās ar valdību, pašvaldībām un sarunās ar arodbiedrībām. Abas organizācijas vienojušās par savu biedru sadarbības veicināšanu.Vairāk informācijas par Latvijas-Moldovas LSP meklējiet portālā http://biedriem.lddk.lv/index.php?id=5305&c=-8