Latvijas – Krievijas lietišķās sadarbības padome

Latvijas – Krievijas lietišķās sadarbības padome

Attiecībā uz Krieviju risināti Latvijas uzņēmējiem būtiskie jautājumi, kas saistīti ar nodokļu dubulto uzlikšanu un izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, un par Krievijā veikto investīciju aizsardzību un tālāku šo investīciju attīstību. Pateicoties savlaicīgam un konstruktīvam dialogam starp Latvijas un Krievijas biznesa un valstu valdību pārstāvjiem, līgumtiesiskā bāze ir izveidota veiksmīgi un pilnvērtīgi. Latvijas-Krievijas LSP aicinājusi valdības nevilcināties ar līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem ratificēšanu, lai atvieglotu uzņēmējdarbības nosacījumus starp abām valstīm. Tāpat uzņēmēju līmenī pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar kravu un pasažieru pārvadājumiem, muitas tarifiem un nodevām, tranzīta attīstību, tai skaitā robežšķērsošanas jautājumiem, jaunām iespējām sakarā ar Muitas Ūnijas izveidošanu starp Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu un citi jautājumi.

Vairāk informācijas par Latvijas-Krievijas LSP meklējiet portālā biedriem.lddk.lv un http://lsp.lddk.lv/index.php/lv/