Latvijas – Kazahstānas Lietišķās sadarbības padome

Latvijas–Kazahstānas lietišķās sadarbības padome

Latvijai un Kazahstānai ir kopīgas biznesa intereses un abu valdību atbalsts. Sadarbības ar Kazahstānu dienas kārtībā ir gan loģistikas un tranzīta jautājumi, gan arī publiskā sektora sadarbības jautājumi, piemēram, izglītības un veselības, kā arī sabiedriskā transporta jomās. Latvijas-Kazahstānas LSP ir paveikusi nozīmīgu darbu, lai paplašinātu abu valstu savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī sekmētu aktīvu Starpvaldību komisiju darbu.Vairāk informācijas par Latvijas-Kazahstānas LSP meklējiet portālā biedriem.lddk.lv