Latvijas – Gruzijas Lietišķās sadarbības padome

Latvijas – Gruzijas LSP

Latvijas uzņēmēji ir aicināti iesaistīties Latvijas – Gruzijas LSP darbā un sekmēt organizētā biznesa sadarbību ar Gruziju transporta un loģistikas jomā, muitas, kā arī pakalpojumu, preču un procesu standartizācijas jautājumos un veicināt investīciju iespējas gan Latvijā, gan Gruzijā. LSP izskatīti jautājumi par uzņēmējdarbības vides un konkurētspējas uzlabošanas iespējām, investīciju piesaisti Latvijā un Gruzijā, sadarbības stiprināšanu ar nacionālām un reģionālajām darba devēju organizācijām, sadarbības iespējām nekustamā īpašuma nozarē un sabiedriskā transporta nozarē. LSP akcentējusi nepieciešamību pēc iespējas ātrāk atcelt vīzu režīmu starp ES un Gruziju.Vairāk informācijas par Latvijas-Gruzijas LSP meklējiet portālā biedriem.lddk.lv