Latvijas – Baltkrievijas lietišķās sadarbības padome

Attiecībās ar Baltkrieviju apspriesti Baltkrievijas ekonomikas liberalizācijas pasākumi un plānotā privatizācija, kas varētu ieinteresēt Latvijas uzņēmumus paplašināt savu darbību Baltkrievijā, apspriestas iespējas Baltkrievijas uzņēmējiem veidot kopuzņēmumus Latvijā, lai iesaistītos inovatīvu produktu ražošanā un ES struktūrfondu piedāvātajās atbalsta aktivitātēs. LDDK aktīvi un redzami kopā ar Latvijas atbildīgajām ministrijām iestājās pret Eiropas Savienības (ES) ekonomiska rakstura sankciju (ierobežojošu pasākumu – uzņēmēju privāto un ar tiem saistīto uzņēmumu aktīvu iesaldēšana un ceļojumu aizliegumu) ieviešanu pret Baltkrieviju. LDDK iestājās par to, lai ES īstenotās politikas rezultātā neciestu Latvijas uzņēmumi, kas darbojas Baltkrievijā, un Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmumi. LSP apspriesti jautājumi par paritātes principa ievērošana robežšķērsošanas un vīzu izsniegšanas jautājumos; pieredzes apmaiņas veicināšana izglītības jomā; sadarbības attīstība ar Latvijas uzņēmumiem, lai nodrošinātu divpusējas tirdzniecības iespējas.

Vairāk informācijas par Latvijas-Baltkrievijas LSP meklējiet portālā biedriem.lddk.lv