Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā

Projekta "Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā" mērķis ir nodrošināt Latvijas darba devējus pārstāvošās nacionālās sociālo partneru organizācijas, proti, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), sociālā dialoga  veiktspējas nacionālā un Eiropas līmenī, saglabāšanu, pilnveidošanu un tālāku attīstību Covid-19 krīzes laikā un pēc tās, īpaši saistībā ar nepieciešamību sociāliem partneriem piedalīties (līdzdalība) Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanas […]

Projekta "Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā" mērķis ir nodrošināt Latvijas darba devējus pārstāvošās nacionālās sociālo partneru organizācijas, proti, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), sociālā dialoga  veiktspējas nacionālā un Eiropas līmenī, saglabāšanu, pilnveidošanu un tālāku attīstību Covid-19 krīzes laikā un pēc tās, īpaši saistībā ar nepieciešamību sociāliem partneriem piedalīties (līdzdalība) Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības plāna (RRP) ieviešanā.

Projekta aktivitātes

Lai sasniegtu projekta mērķus saistībā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības plāna (RRP) īstenošanu Latvijā, Eiropas semestra un nacionālā un ES sociālā dialoga procesiem, LDDK plāno:

  1. Saglabāt LDDK darbinieku (politikas padomnieku) veikstpēju turpināt iesaistīties valsts reformu un rīcībpolitikas veidošanā un sociālā dialoga procesos;
  2. Uzlabot un attīstīt iekšējo informācijas plūsmu un darbplūsmu, un organizatorisko komunikāciju LDDK dažādas saistītās rīcībpolitikas jomās.

Papildu informācija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01

Kontaktinformācija

Žanna Macko
ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma...
Inese Stepiņa
Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu...
Ilona Kiukucāne
Ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos...
Kristīna Veihmane
ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un...
Inese Pabērza
LDDK sabiedriskās attiecības, NEP komunkācijas koordinēšana