Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā

Projekta programmas konkursa mērķis: Sniegt ieguldījumu sociālā dialoga veicināšanu starpnozaru un nozaru līmenī, attīstīt Eiropas sociālo dialogu un veidot un stiprināt valstu (nacionālo) sociālo partneru veiktspēju, jo īpaši pēc Covid krīzes (proti, lai pārvarētu Covid krīzes negatīvo ietekmi uz organizāciju darbību un šāda veida organizācijas visā ES varētu darboties un pildīt savu funkciju – sniegt […]

Projekta programmas konkursa mērķis:

Sniegt ieguldījumu sociālā dialoga veicināšanu starpnozaru un nozaru līmenī, attīstīt Eiropas sociālo dialogu un veidot un stiprināt valstu (nacionālo) sociālo partneru veiktspēju, jo īpaši pēc Covid krīzes (proti, lai pārvarētu Covid krīzes negatīvo ietekmi uz organizāciju darbību un šāda veida organizācijas visā ES varētu darboties un pildīt savu funkciju – sniegt ieguldījumu rīcībpolitikas kvalitātes uzlabošanā).

Projekta mērķis:

Projekta "Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā" mērķis ir nodrošināt Latvijas darba devējus pārstāvošās nacionālās sociālo partneru organizācijas, proti, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), sociālā dialoga  veiktspējas nacionālā un Eiropas līmenī, saglabāšanu, pilnveidošanu un tālāku attīstību Covid-19 krīzes laikā un pēc tās, īpaši saistībā ar nepieciešamību sociāliem partneriem piedalīties (līdzdalība) Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības plāna (RRP) ieviešanā.

Projekta aktivitātes

Lai sasniegtu projekta mērķus saistībā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības plāna (RRP) īstenošanu Latvijā, Eiropas semestra un nacionālā un ES sociālā dialoga procesiem, LDDK plāno:

 1. Saglabāt LDDK darbinieku (politikas padomnieku) veikstpēju turpināt iesaistīties valsts reformu un rīcībpolitikas veidošanā un sociālā dialoga procesos;
 2. Uzlabot un attīstīt iekšējo informācijas plūsmu un darbplūsmu, un organizatorisko komunikāciju LDDK dažādas saistītās rīcībpolitikas jomās.

Projekta rezultāti: 

Rezultāti un ietekme. Projekta mērķu sasniegšanas ietekme ietver: 

Vismaz 105 nozaru līderi – uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā 50 darbiniekus – un 62 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas, kas nodarbina un tādējādi pārstāv 44% no visiem Latvijas darbiniekiem, gūs labumu no projekta ar saglabātu un uzlabotu LDDK kapacitāti, LDDK esot kā lielākajai darba devēju organizāciju apvienībai Latvijā un nacionālajai sociālo partneru organizācijai, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, konsultācijas, pārrunas un kopīgu rīcību, lai iesaistītos valsts sociālajā dialogā (trīspusējā un divpusējā, tai skaitā paredzot atbalstu nozaru sociālajam dialogam) un līdzdarbotos un sniegtu ieguldījumu Eiropas sociālajā dialogā, izmantojot informāciju un apmācību, kuras mērķis ir attīstīt zināšanas un organizatoriskās prasmes un paplašināt dalību un pārstāvību. 

Panāktie rezultāti: 

1. Rakstiski atzinumi un viedokļi par strukturālajām reformām un investīcijām plašās Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības plāna (RRP) politikas jomās: klimata pārmaiņas un ilgtspējība, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, veselība, ekonomiskās transformācijas un produktivitātes reforma un tiesiskums, kā arī Eiropas pusgada procesa kontekstā. 

2. Vērtējumi par LDDK darbu: organizatoriskā komunikācija ar mērķauditoriju un digitālo rīku izmantošana iekšējai darba organizācijai un auditorijas uzrunāšanai. 

3. Apmācību programmas LDDK darbiniekiem par mūsdienīgu organizatorisko komunikāciju un digitālo IT risinājumu izmantošanu iekšējā darba organizēšanā un auditorijas uzrunāšanā. 

4. Attīstītas IT infrastruktūras ieviešana LDDK ietvaros, lai nodrošinātu LDDK pamatdarba procesu digitalizāciju, lai sasniegtu esošos un jaunos LDDK biedrus, izmantojot pastāvīgu un strukturētu iekšējās informācijas apriti un uzlabotu organizatorisko komunikāciju prioritārajās politikas jomās. 

    Papildu informācija:
    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01

    Kontaktinformācija

    Žanna Macko
    Projekta vadītāja
    Inese Stepiņa
    Ģenerāldirektora vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu...
    Kristīna Veihmane
    ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un...
    Pēteris Leiškalns
    Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
    Jānis Hermanis
    Finanšu un nodokļu eksperts
    Jānis Pumpiņš
    Jurists, darba tiesību eksperts
    Rihards Blese
    Izglītības un nodarbinātības eksperts
    Sintija Siliņa
    Nozaru eksperte

    Aktualitātes

    Ekspertu atzinumi
    LDDK būtiskākie atzinumi izglītības...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK būtiskākie atzinumi tautsaimniecības...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK būtiskākie atzinumi nozaru...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK būtiskākie atzinumi nodokļu un finanšu...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK būtiskākie atzinumi darba tiesību...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK būtiskākie atzinumi par veselības nozares...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK atzinumi par “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK atzinums par informatīvo ziņojumu ”Par turpmākajiem rīcības virzieniem ilgtspējīgu...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK atzinums par “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu...
    Ekspertu atzinumi
    Par Informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamību apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK priekšlikumi attiecībā uz Eiropas Komisijas paziņojumu “Zaļā kursa industriālais...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK par EK publicēto paziņojumu par sociāla dialoga...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem Eiropas Semestra misijas...
    Ekspertu atzinumi
    LDDK atzinums par Latvijas 2022. gada stabilitātes programmu...
    Ekonomista blogs
    ES aģentūras “Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai” (Eurofound)...
    11. Jūlijs, 2023
    Jaunumi
    LDDK aicina nepieļaut finansējuma samazinājumu profesionālajai izglītībai, bet meklēt...
    8. Jūnijs, 2023
    Jaunumi
    LDDK sniedz pārskatu Starptautiskā Valūtas fonda...
    6. Jūnijs, 2023
    Jaunumi
    Darba iespēju festivāls...
    31. Maijs, 2023
    Jaunumi
    LDDK informē Rēzeknes uzņēmējus par trīspusējo sociālo...
    15. Maijs, 2023
    Jaunumi
    LDDK aicina Ministru prezidentu sakārtot kritisko situāciju veselības...
    11. Maijs, 2023
    Jaunumi
    LDDK sniedz viedokli par Latvijas nacionālās reformu programmas 2023. gada progresa ziņojuma...
    18. Aprīlis, 2023
    Jaunumi
    Finanšu ministrijai iesniedz nostāju par darbaspēka nodokļu politikas...
    4. Aprīlis, 2023
    Ekonomista blogs
    LDDK sniegtie komentāri un priekšlikumi Eiropas Komisijai par paziņojumu “Zaļā kursa...
    21. Marts, 2023
    Jaunumi
    Darba grupa veselības aprūpes nozares efektivitātes un finansējuma modeļa...
    17. Marts, 2023
    Jaunumi
    LDDK iesniedz Ministru prezidentam priekšlikumus par Valdības rīcības plāna...
    14. Marts, 2023
    Jaunumi
    LDDK biedru sapulcē diskutēs ar valdības pārstāvjiem par Latvijas ekonomikas transformāciju...
    7. Marts, 2023
    Jaunumi
    LDDK iesniegs precizējumus Valdības rīcības plānam un Latvijas valsts budžeta...
    24. Februāris, 2023
    Jaunumi
    LU domnīcas LV PEAK ikgadējā konference “Produktivitātes...
    21. Februāris, 2023
    Jaunumi
    LDDK BIEDRIEM: Par grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos...
    20. Februāris, 2023
    Jaunumi
    LDDK BIEDRIEM: Eiropas Komisijas paziņojums par zaļā kursa industriālo plānu neto nulles...
    9. Februāris, 2023
    Jaunumi
    LDDK BIEDRIEM: aicinājums iepazīties ar Eiropas Komisijas paziņojumu un priekšlikumiem par...
    9. Februāris, 2023
    Jaunumi
    LDDK konceptuāli atbalsta valsts budžeta prioritātes un aicina nekavējoties sākt nodokļu...
    7. Februāris, 2023
    Jaunumi
    LDDK komentē Eiropas Savienības rekomendācijas...
    24. Janvāris, 2023
    Jaunumi
    Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē pārrunā valdības rīcības plāna...
    5. Janvāris, 2023
    Ekspertu atzinumi
    Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (21.12.2022.) “Par likumprojektu...
    Jaunumi
    Topošā koalīcija ar sociālajiem partneriem apspriedīs valdības deklarācijas jaunāko...
    5. Decembris, 2022
    Jaunumi
    LDDK aicina Valsts prezidentu neizsludināt likumprojektu “Grozījumi Darba...
    9. Novembris, 2022
    Jaunumi
    NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē turpina diskusiju par darbaspēka nodokļu...
    28. Septembris, 2022
    Jaunumi
    Tautsaimniecības padome: atbalsts energoresursu cenu pieguma daļējai kompensēšanai šoziem...
    26. Septembris, 2022
    Jaunumi
    Iekšlietu ministrija informē sociālos partnerus par iekšlietu nozares...
    25. Augusts, 2022
    Jaunumi
    NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē diskutē par pieņemtajiem ēnu ekonomikas...
    25. Augusts, 2022
    Jaunumi
    NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē padziļināti debatē par darbaspēka...
    11. Augusts, 2022
    Jaunumi
    10. augustā notiks NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes...
    10. Augusts, 2022