Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā

Projekta programmas konkursa mērķis: Sniegt ieguldījumu sociālā dialoga veicināšanu starpnozaru un nozaru līmenī, attīstīt Eiropas sociālo dialogu un veidot un stiprināt valstu (nacionālo) sociālo partneru veiktspēju, jo īpaši pēc Covid krīzes (proti, lai pārvarētu Covid krīzes negatīvo ietekmi uz organizāciju darbību un šāda veida organizācijas visā ES varētu darboties un pildīt savu funkciju – sniegt […]

Projekta programmas konkursa mērķis:

Sniegt ieguldījumu sociālā dialoga veicināšanu starpnozaru un nozaru līmenī, attīstīt Eiropas sociālo dialogu un veidot un stiprināt valstu (nacionālo) sociālo partneru veiktspēju, jo īpaši pēc Covid krīzes (proti, lai pārvarētu Covid krīzes negatīvo ietekmi uz organizāciju darbību un šāda veida organizācijas visā ES varētu darboties un pildīt savu funkciju – sniegt ieguldījumu rīcībpolitikas kvalitātes uzlabošanā).

Projekta mērķis:

Projekta "Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā" mērķis ir nodrošināt Latvijas darba devējus pārstāvošās nacionālās sociālo partneru organizācijas, proti, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), sociālā dialoga  veiktspējas nacionālā un Eiropas līmenī, saglabāšanu, pilnveidošanu un tālāku attīstību Covid-19 krīzes laikā un pēc tās, īpaši saistībā ar nepieciešamību sociāliem partneriem piedalīties (līdzdalība) Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības plāna (RRP) ieviešanā.

Projekta aktivitātes

Lai sasniegtu projekta mērķus saistībā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības plāna (RRP) īstenošanu Latvijā, Eiropas semestra un nacionālā un ES sociālā dialoga procesiem, LDDK plāno:

  1. Saglabāt LDDK darbinieku (politikas padomnieku) veikstpēju turpināt iesaistīties valsts reformu un rīcībpolitikas veidošanā un sociālā dialoga procesos;
  2. Uzlabot un attīstīt iekšējo informācijas plūsmu un darbplūsmu, un organizatorisko komunikāciju LDDK dažādas saistītās rīcībpolitikas jomās.

Projekta rezultāti: 

Rezultāti un ietekme. Projekta mērķu sasniegšanas ietekme ietver: 

Vismaz 105 nozaru līderi – uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā 50 darbiniekus – un 62 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas, kas nodarbina un tādējādi pārstāv 44% no visiem Latvijas darbiniekiem, gūs labumu no projekta ar saglabātu un uzlabotu LDDK kapacitāti, LDDK esot kā lielākajai darba devēju organizāciju apvienībai Latvijā un nacionālajai sociālo partneru organizācijai, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, konsultācijas, pārrunas un kopīgu rīcību, lai iesaistītos valsts sociālajā dialogā (trīspusējā un divpusējā, tai skaitā paredzot atbalstu nozaru sociālajam dialogam) un līdzdarbotos un sniegtu ieguldījumu Eiropas sociālajā dialogā, izmantojot informāciju un apmācību, kuras mērķis ir attīstīt zināšanas un organizatoriskās prasmes un paplašināt dalību un pārstāvību. 

Panāktie rezultāti: 

1. Rakstiski atzinumi un viedokļi par strukturālajām reformām un investīcijām plašās Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības plāna (RRP) politikas jomās: klimata pārmaiņas un ilgtspējība, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, veselība, ekonomiskās transformācijas un produktivitātes reforma un tiesiskums, kā arī Eiropas pusgada procesa kontekstā. 

2. Vērtējumi par LDDK darbu: organizatoriskā komunikācija ar mērķauditoriju un digitālo rīku izmantošana iekšējai darba organizācijai un auditorijas uzrunāšanai. 

3. Apmācību programmas LDDK darbiniekiem par mūsdienīgu organizatorisko komunikāciju un digitālo IT risinājumu izmantošanu iekšējā darba organizēšanā un auditorijas uzrunāšanā. 

4. Attīstītas IT infrastruktūras ieviešana LDDK ietvaros, lai nodrošinātu LDDK pamatdarba procesu digitalizāciju, lai sasniegtu esošos un jaunos LDDK biedrus, izmantojot pastāvīgu un strukturētu iekšējās informācijas apriti un uzlabotu organizatorisko komunikāciju prioritārajās politikas jomās. 

Papildu informācija:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01

Kontaktinformācija

Žanna Macko
Projekta vadītāja
Inese Stepiņa
Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu...
Kristīna Veihmane
ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un...
Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts
Jānis Pumpiņš
Jurists, darba tiesību eksperts
Inese Olafsone
Tautsaimniecības eksperte
Rihards Blese
Izglītības un nodarbinātības eksperts
Sintija Siliņa
Nozaru eksperte