Pedagogu karjeras konsultantu praktiskās apmācības

Pedagogu karjeras konsultantu praktiskās apmācības 2019. gadā LDDK, turpinot sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, rīkoja praktiskas mācības karjeras konsultantiem 2019.gada 23. un 27.augustā. Mācību laikā karjeras konsultanti tika iepazīstināti ar darba tirgus attīstības tendencēm, izglītības un karjeras iespējām dažādās nozarēs, kā arī apmeklēja vairākus uzņēmumus un vienu profesionālās izglītības iestādi. Ar kokrūpniecības un mežsaimniecības nozari […]

Pedagogu karjeras konsultantu praktiskās apmācības 2019. gadā

LDDK, turpinot sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, rīkoja praktiskas mācības karjeras konsultantiem 2019.gada 23. un 27.augustā. Mācību laikā karjeras konsultanti tika iepazīstināti ar darba tirgus attīstības tendencēm, izglītības un karjeras iespējām dažādās nozarēs, kā arī apmeklēja vairākus uzņēmumus un vienu profesionālās izglītības iestādi.

Ar kokrūpniecības un mežsaimniecības nozari karjeras konsultantus iepazīstināja Artūrs Bukonts, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, Asociācijas “Latvijas Koks” izpilddirektors; ar loģistikas nozari – Ingūna Jurgelāne-Kaldava, RTU asociētā profesore, Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece; ar ķīmiskās rūpniecības un farmācijas nozari – Raina Dūrēja, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) izpilddirektore. Mācību ietvaros tika apmeklēti šādi uzņēmumi: VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un Lidostas mācību centrs, Accenture Teo birojs, AS “SAF Tehnika”. Ar darba un karjeras attīstības iespējām uzņēmumā SIA “Livonia Print” dalīniekus iepazīstināja Inga Dundure, uzņēmuma personāla vadītāja. Tāpat arī karjeras konsultanti iepazinās ar mācību iespējām Rīgas Valsts tehnikumā (RVT), apmeklējot jauno un moderno RVT Praktisko mācību centru Dārzciema ielā 70.

____________________________________________________________________

Mācības 2017. gadā

LDDK, balstoties uz sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, 2017. gadā no augusta līdz oktobrim nodrošināja vairāk nekā 200 pedagogu karjeras konsultantu praktiskās mācības (7 grupas), informējot par nozaru attīstības tendencēm un tajās nepieciešamām profesijām. 2017. gadā pedagogu karjeras konsultantu mācības tika orientētas uz tehnoloģiski ietilpīgajām nozarēm, kurās akūti trūkst darbinieku.
LDDK organizētās mācībās pedagogiem karjeras konsultantiem iesaistījās šādi uzņēmumi un nozaru asociācijas: A/S Latvenergo, IT Klasteris, IT Demo centrs, SIA SFM, SIA Dinex Latvia, AS Livonia Print, SIA Lattelecom, SIA Skonto Prefab, AS Datorzinību centrs, Accenture Latvia, SIA Kronospan Riga, SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA „Skonto Prefab, AS Rīgas Siltums, izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Jūrnieku reģistrs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija, Rīgas valsts tehnikums, Novikontas Jūras koledža.
LDDK izsaka pateicību nozaru uzņēmumiem un asociācijām par atsaucību un ieinteresētību pedagogu zināšanu papildināšanā par nozares darbaspēku!

____________________________________________________________________

Pedagogu karjeras konsultantu praktiskās apmācības 2016. gadā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) no šī gada augusta līdz oktobrim organizē praktisko apmācību programmu pedagogiem karjeras konsultantiem, kuras mērķis ir skolās strādājošiem pedagogiem dot iespēju kļūt par karjeras konsultantiem. Programmas teorētisko daļu organizē LLU, bet praktiskās daļas programmu organizē LDDK, piesaistot dažādu nozaru pārstāvjus, kā arī apmācību dalībniekiem ir iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus, lai pilnvērtīgāk izprastu attiecīgās nozares nodarbinātības specifiku.

Apmācībās kopā piedalās 8 grupas, no kurām 6 ir Rīgā, un pa vienai Gulbenē un Daugavpilī. Katra grupa mācās 12 dienas, no kurām 9 ir teorētiskās nodarbības un tās organizē LLU, bet atlikušās divas – praktiskās nodarbības, kuras organizē LDDK. Apmācību pēdējā dienā apkopos paveikto.