Partnerība biznesa konkurētspējai

Projekta mērķis Veicināt investīcijas cilvēkresursos un saimnieciskās darbības veicēju darbaspēka kvalifikācijas celšanā. Projekta izmaksas Atbalstāmās izmaksas sastāda pasniedzēju darba samaksa, apmācībām izmantojamo telpu nomas un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku, apmācību mācību materiālu izmaksas, sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas, tulkošanas izmaksas. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām: pašnodarbinātām personām, sīkajiem un mazajiem komersantiem – […]

Projekta mērķis

Veicināt investīcijas cilvēkresursos un saimnieciskās darbības veicēju darbaspēka kvalifikācijas celšanā.

Projekta izmaksas

Atbalstāmās izmaksas sastāda pasniedzēju darba samaksa, apmācībām izmantojamo telpu nomas un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku, apmācību mācību materiālu izmaksas, sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas, tulkošanas izmaksas.

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām: pašnodarbinātām personām, sīkajiem un mazajiem komersantiem – 80 %; vidējiem komersantiem – 70 %; lielajiem komersantiem – 60 %.

Iespējamās apmācību jomas

 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Mazā un vidējā biznesa vadība
 • Projektu vadība IKT uzņēmumiem
 • Eiropas ekonomika un bizness
 • Mājturība
 • Datorika
 • Kvalitātes sistēmas vadība
 • Radošās industrijas
 • Grāmatvedība un finanses

Dalības projektā īstenošanas soļi: 

 1. Uzņēmums iesniedz informāciju.
 2. Noslēdz ar LDDK vienošanos par to, ka ir mūsu sadarbības partneri, iesniedz informāciju – cik darbiniekus plāno apmācīt.
 3. Sadarbībā ar LDDK izstrādā iepirkuma dokumentāciju, lai tiktu iepirktas tās apmācības, kuras patiešām nepieciešamas uzņēmumam.
 4. LDDK noslēdz līgumu ar apmācību sniedzēju.
 5. Uzņēmuma darbinieki apmācās pie apmācību sniedzēja.
 6. Uzņēmums veic apmaksu par darbinieku apmācību pa tiešo apmācītājam.
 7. Uzņēmums iesniedz LDDK maksājuma uzdevuma kopiju, ko uzņēmums veicis par apmācību apmaksu.
 8. LDDK no apmācītāja saņem dokumentus par to, ka apmācības notikušas (parakstu lapas, metodoloģisko materiālu, sertifikātu kopijas utaml.) un sagatavo atskaiti LIAA.
 9. LIAA apstiprina atskaiti un attiecīgi uzņēmumu statusam/procentuālajam atbalstam pārskaita finansējumu LDDK.
 10. LDDK pārskaita finansējumu uzņēmumiem.
*Apmācību saturs tiek pielāgots partneru vajadzībām

Noderīga informācija par projektu – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā!

Īstenošanas termiņš
2011.gada janvāris - 2015.gada jūnijs
Kopējā projekta summa
LVL 719 206,69
Vadošais partneris
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Aktualitātes

Jaunumi
LDz darbinieku apmācība...
10. Oktobris, 2015
Jaunumi
Personāla...
23. Septembris, 2015
Jaunumi
Apmācības datorikas...
26. Augusts, 2015
Jaunumi
Apmācības “Inovatīva produkta ražošanas noslēguma cikls. Tirgus izpratne un analīze....
20. Augusts, 2015
Jaunumi
Apmācības mazā un vidējā biznesa vadības jomā, izmantojot biznesa vadības procesu...
5. Augusts, 2015
Jaunumi
Ostas darbinieku mācību nodrošināšana ražošanas inženierzinības un vadība...
1. Augusts, 2015
Jaunumi
Apmācības “Infūzijas procesa nodrošināšana, ražošanas inženierzinības un vadība...
10. Jūlijs, 2015
Jaunumi
Zemākā un vidējā līmeņa vadītāju, personāla vadītāju, un darbinieku apmācības, mazā...
8. Maijs, 2015
Jaunumi
Apmācības “Programmatūras projekta apjoma...
1. Decembris, 2014
Jaunumi
Apmācības ”Prasību analīzes un pārvaldības procesu optimizācija projektu...
24. Novembris, 2014
Jaunumi
Pieteikšanas termiņš apmācībām “Bilance un...
21. Augusts, 2014
Jaunumi
Pieteikšanas termiņš apmācībām “Uzņēmumu...
21. Augusts, 2014
Jaunumi
Pieteikšanas termiņš otrajai apmācību “Praktiskā grāmatvedība atbilstoši LR un...
21. Augusts, 2014
Jaunumi
Pieteikšanas termiņš apmācībām “Praktiskā grāmatvedība atbilstoši LR un starptautiskiem...
21. Augusts, 2014
Jaunumi
Iespēja uzņēmējiem piesaistīt ES finansējumu grāmatvežu...
21. Augusts, 2014
Jaunumi
Ar revidentu apmācībām tiek atsākta aktīva projekta “Partnerība biznesa konkurētspējai”...
20. Augusts, 2014
Jaunumi
Darba devēji vienojas par...
27. Marts, 2013