Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, SIA „Dynamic University” un Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja projektu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” (VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system?) (Nr.5500462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projekta mērķis Sekmēt profesionālās izglītības un darba tirgus sasaisti […]

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, SIA „Dynamic University” un Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja projektu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” (VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system?) (Nr.5500462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA).

Projekta mērķis

Sekmēt profesionālās izglītības un darba tirgus sasaisti atbilstoši Eiropas Komisijas 2012.gada 11.novembra Darba dokumentā “Profesionālā izglītība un apmācība labākām prasmēm, attīstībai un nodarbinātībai” noteiktajam – nepieciešama turpmāka reformu īstenošana profesionālajā izglītībā un apmācībā, tostarp ar darbu saistītu mācību un māceklības elementu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā.

Projekta uzdevumi

 1.  izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību;
 2. noskaidrot galvenos iemeslus, kādēļ profesionālo izglītību izvēlas salīdzinoši neliels izglītojamo skaits;
 3. izpētīt citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību;
 4. uzsākt valsts līmeņa diskusiju, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu;
 5. izstrādāt rekomendācijas politiķiem un praktiķiem, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu uzņēmēju un izglītojamo vidū.

Projekta aktivitātes

 •  Intervijas ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm.
 • Diskusiju cikls „Pareizās prasmes darba tirgū” jeb „Pāreja no profesionālās izglītības iestādes uz darba tirgu”.
 • Pastāvošo veiksmes stāstu identificēšana – darba devēju sadarbība ar izglītības iestādēm, pārejas nodrošināšana u.tml.
 • Datu apkopošana, izstrādājot pārskatu par profesionālās izglītības sadarbību ar darba devējiem, kā arī rekomendāciju izstrāde profesionālās izglītības sistēmas uzlabošanai.
 • Rezultātu publiskošana.
 • Noslēguma konference, kurā tiek prezentēti projekta rezultāti.

Projekta rezultāti

Tiks uzlabota profesionālās izglītības sistēmas kvalitāte un tās atbilstība darba tirgus prasībām, kā arī veicināta darba devēju iesaiste Latvijas profesionālajā izglītības sistēmā.

Īstenošanas termiņš
2014.gada maija – 2015.gads aprīlim
Finansējums
Eiropas Komisijas Mūžizglītības programma
Kopējā projekta summa
16 878 EUR (Latvijas Darba devēju konfederācija partnera aktivitāšu finansējums)
Vadošais partneris
Valsts izglītības satura centrs