Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)

Vilnius Jeruzalem Labour Market Training centre (Lietuva) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, kā arī partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas īsteno Erasmus + programmas projektu “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana”, projekta Nr.2015-1-LT01-KA202-013415-946170011. Projekta mērķis: Palielināt kvalificēta darbaspēka pieejamību tām nozarēm, kurās vērojams darbaspēka trūkums, palīdzēt saskaņot darbam nepieciešamās prasmes ar darba […]

Vilnius Jeruzalem Labour Market Training centre (Lietuva) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, kā arī partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas īsteno Erasmus + programmas projektu “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana”, projekta Nr.2015-1-LT01-KA202-013415-946170011.

Projekta mērķis:

 • Palielināt kvalificēta darbaspēka pieejamību tām nozarēm, kurās vērojams darbaspēka trūkums, palīdzēt saskaņot darbam nepieciešamās prasmes ar darba tirgus pieprasījumu un novērst šo prasmju trūkumu, kā arī paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju ar efektīvas māceklības vai darba vidē balstītu mācību (DVB) attīstības palīdzību.

Mērķa sasniegšanai projekts paredz divus rezultātus:

 • Prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modeļa izstrāde, lai nodrošinātu prakšu vadītājus ar nepieciešamajām zināšanām darbinieku apmācībai un tādā veidā palīdzētu uzņēmumiem iegūt kvalificētu darbaspēku.
 • Māceklības vai DVB mācību sistemātiskas popularizēšanas modeļa koncepts, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēkus māceklības vai DVB sistēmai un veicināt tā popularitāti.

Šos rezultātus plānots izstrādāt un ieviest Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ar Somijas un Beļģijas ekspertu atbalstu. Kopā projektā pārstāvētas 8 organizācijas no 5 dažādām Eiropas valstīm.

Projekta aktivitātes Latvijā:

 • Vajadzību novērtējuma un ieguvumu pārskata izstrāde
 • Projekta rezultātu adaptēšana Latvijā
 • Aprobācijas un multiplicēšanas pasākumu organizēšana Latvijā

Projekta partneri:

 • Apmācību centrs “Jerusalem Labour Market Training Centre” (Lietuva)
 • Ekspertīzes un produktivitātes centrs (Somija)
 • Integrētas attīstības programmas birojs (Beļģija)
 • Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva)
 • Lietuvas Inženiernozaru asociācija (Lietuva)
 • Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva)
 • Igaunijas darba devēju konfederācija (Igaunija)
Īstenošanas termiņš
2014. gada 1. decembris – 2017. gada 28. februāris
Finansējums
Erasmus+ programma
Kopējā projekta summa
36 665 EUR – LDDK aktivitāšu finansējums
Vadošais partneris
Vilnius Jeruzalem Labour Market Training centre (Lietuva)