Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (DVB-Balt)

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), kā arī ar Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneriem īsteno Erasmus+ programmas projektu „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” („National Autorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”, (WBL-Balt)), Nr.557236-EPP-1-LV-EPKA3-APPREN. Projekta mērķis: Veicināt nacionālās profesionālās izglītības […]

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), kā arī ar Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneriem īsteno Erasmus+ programmas projektu „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” („National Autorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”, (WBL-Balt)), Nr.557236-EPP-1-LV-EPKA3-APPREN.

Projekta mērķis:

Veicināt nacionālās profesionālās izglītības reformas Baltijā, kā arī Baltijas valstu sadarbību profesionālajā izglītībā.

Projekta ietvaros tiks izveidota profesionālās izglītības Baltijas valstu alianse kā ietvars kopīgai sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm, savstarpēji apmainoties ar informāciju un pieredzi profesionālās izglītības reformu ieviešanā, īpaši attiecībā uz darba vidē balstītas profesionālās izglītības un māceklības ieviešanu, kā arī kopīgi popularizējot labās prakses piemērus. Tāpat arī projekta ietvaros tiks īstenotas nacionāla līmeņa aktivitātes katrā no Baltijas valstīm, kas būs vērstas uz darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstību.

 Galvenās problēmas, kas tiks risinātas ar šī projekta palīdzību:

 • Nepilnīgs likumdošanas ietvars, lai attīstītu darba vidē balstītu profesionālo izglītību.
 • Nepietiekama darba vidē balstītu mācību pieejamība.
 • Nepietiekama informētība un partneru, it īpaši darba devēju, iesaiste darba vidē balstītas profesionālās izglītības īstenošanā.

Projekta aktivitātes Latvijā:

 • Pētījums par līdzšinējo darba vidē balstītas profesionālās izglītības pilotprojektu pieredzi Latvijā.
 • Diskusijas par priekšlikumiem darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas kārtībai, iesaistot galvenos profesionālās izglītības partnerus.
 • Mediju kampaņa darba vidē balstītas profesionālās izglītības un labās prakses piemēru popularizēšana.
 • Projekta noslēguma konference, kurā vienosies par Baltijas valstu kopīgiem izaicinājumiem un risinājumiem, kā arī par turpmāku kopīgu sadarbību darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstīšanā.

Projekta sadarbības partneri:

 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (Latvija)
 • Valsts izglītības satura centrs (Latvija)
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (Latvija)
 • Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (Lietuva)
 • Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva)
 • Nodibinājums „Foundation Innove” (Igaunija)
Īstenošanas termiņš
2014.gada 1. decembris – 2017. gada 28. februāris
Finansējums
Erasmus+ programma un Izglītības un zinātnes ministrija
Kopējā projekta summa
300 000 EUR